We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

   TURVALINE TAOTLEMINE

1 of 3

1. Etapp
Esitage Olemasolev ESTA

Reisija Info


*Nõutav tekst


     

Avage pass:
Leidke üles oma PEREKONNANIMI. Kui teie perekonnanimes esineb inglise keelele mitteomaseid tähemärke, kirjutage nimi sellisel kujul nagu te seda näete fotoga lehe allservas nurkjutumärkide vahel (>>PEREKONNANIMI>>). Kui te soovite, et me teie nime õigekirja kontrolliksime, võite meile e-postiga saata skaneeritud koopia oma passi fotoga leheküljest.
Meie klienditeeninduse e-posti aadress on: [email protected].

 

     

Avage pass:
Leidke oma EESNIMED (eesnimi ja teine eesnimi). Kui teie eesnimi sisaldab tähemärke, mida inglise tähestikus ei leidu, vaadake, kuidas on teie eesnimed trükitud nurksulgudes teie passi fotoga lehekülje allosas (>>EES>>NIMED>>). Kui soovite, et me teie nime õigekirjutust kontrolliksime, võite saata meile e-postiga teie passi fotoga lehekülje skanneeritud koopia. Meie klienditeeniniduse e-posti aadress on [email protected].

 

     

Valige päev, kuu ja aasta, millal te sündisite. See peaks kattuma teie kuupäevaga passis.

 

     

Valige riik, mille kodanik te olete.

 

     

Valige teile passi väljastanud riik.

 

     

Ava pass ja vali väljastamise kuupäev.

 

     

Ava pass ja vali aegumise kuupäev.

 

     

Teie passi number on trükitud passi fotoga lehekülje ülemisse paremasse nurka. Võite kontrollida oma passi numbrit võrreldes eelpoolnimetatut numbrit sama lehekülje vasakus alumises nurgas oleva numbriga. Numbrid ühtivad.

Märkus:
• Riigi kood pole osa passi numbrist
• Eristage selgelt tähte I numbrist 1 ja tähte O numbrist 0
• Mõned passinumbrid koosnevad vaid numbritest, teised numbrite ja tähtede kombinatsioonist
• Teie passi number koosneb 7-11 tähemärgist.

 

 

 

 

Teie aadress USA-s


Kas soovite ajakohastada oma aadressi USA-s?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatise üksikasjad


     

Sisestage riigikood ja telefoninumber, millel teiega saab ühendust võtta. Kui teil pole telefoninumbrit, võite siia kirjutada teie kontaktisikuks oleva kolmanda isiku (nt perekonnaliikme, sõbra või äripartneri) telefoninumbri.

 

     

Me saadame ESTA (reisiloa) sellele e-posti aadressile.

 

     

See e-posti aadress peab olema identne ülaloleva e-posti aadressiga. Kontrollime aadressi, et olla kindlad, et saadame reisiloa õigele e-posti aadressile.

 

 

 


Töötlemine pooleli, palun oodake...