We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

   SIKKER SØKNAD

1 of 3

Steg 1
Send inn eksisterende ESTA

Om den reisende


*Obligatorisk


     

Åpne passet:
Finn ditt ETTERNAVN. Hvis stavingen av ditt etternavn inkluderer ikke-engelske tegn, se på bunnen av bildets side og skriv ditt etternavn slik det er skrevet mellom vinkeltegnene (>>ETTERNAVN>>). Du kan også sende oss en skannet kopi av dit bilde-side, hvis du ønsker at vi verifiserer stavingen av ditt navn.
Mailadressen til vår kundeservice er: [email protected].

 

     

Åpne passet:
Finn dine FORNAVN (fornavn og mellomnavn). Dersom fornavnene dine inneholder bokstaver som ikke er i det engelske alfabet, ber vi deg se nederst på bilde siden av passet ditt og skriv fornavnene dine slik de er trykket mellom anførselstegnene (>>FOR>>NAVN>>). Dersom du ønsker at vi skal verifisere stavingen av navnet ditt, kan du sende oss en skannet kopi av bilde siden av passet ditt per e-post. E-post adressen til vår kundeservice er [email protected].

 

     

Velg dagen, måneden og året du ble født. Dette bør samsvare med fødselsdagen i passet ditt.

 

     

Velg det landet du er innbygger i.

 

     

Velg det landet som utstedte passet ditt.

 

     

Du kan se i passet ditt når passet ditt ble utstedt.

 

     

Du kan se i passet ditt når passet ditt utgår.

 

     

Ditt passnummer er vanligvis lokalisert i øvre høyre hjørne på bildesiden i passet ditt. Du kan verifisere ditt passnummer ved å se i nedre venstre hjørne på den samme siden. Numrene vil samsvare.

NB:
• Landskoden i passet ditt er IKKE en del av ditt passnummer.
• Skill klart mellom bokstaven I og nummer 1, bokstaven O og nummer 0, osv.
• Noen passnummer inneholder kun nummer mens andre inneholder en kombinasjon.
• Ditt passnummer inneholder normalt mellom 7 og 11 tegn.

 

 

 

 

Din adresse i USA


Ønsker du å oppdatere adressen din i USA?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdetaljer


     

Velg landskoden og skriv inn telefonnummeret ditt. Bruk nummer til en tredjepart (familie medlem, venn eller arbeidskollega) hvis du ikke har et telefonnummer. Vi trenger landskoden til det nummeret også.

 

     

Vi sender deg din ESTA Reiseautrisasjon til den epostadressen du oppgir her.

 

     

Denne email adressen må være identisk med epostadressen ovenfor. Grunnen til dette er at vi ønsker å sende din Reiseautorisasjon til korrekt epostadresse.

 

 

 


Behandler, vennligst vent...