We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

   BEZPIECZNE APLIKOWANIE

1 of 3

Krok 1
Prześlij istniejące zezwolenie ESTA

O podróżnym


*Wymagany tekst


     

Należy otworzyć paszport:
Należy zlokalizować swoje NAZWISKO. Jeśli pisownia Pani/ Pana nazwiska zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, należy spojrzeć na dolną część strony ze zdjęciem i Proszę wpisać swoje nazwisko tak, jak wydrukowano je pomiędzy szewronami (>>NAZWISKO>>). Może również Pani/Pan wysłać nam e-mailem zeskanowaną kopię strony zdjęcia w swoim paszporcie jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan, abyśmy sprawdzili pisownię Pani/ Pana nazwiska.
Adres e-mail do naszego działu obsługi klientów: [email protected].

 

     

Należy otworzyć paszport:
Należy zlokalizować swoje IMIONA NADANE (imię pierwsze i drugie). Jeśli pisownia Pani/ Pana imion zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, należy spojrzeć na dolną część strony ze zdjęciem i Proszę wpisać swoje imiona nadane tak, jak wydrukowano je pomiędzy szewronami (>>IMIONA>>NADANE>>). Może również Pani/Pan wysłać nam e-mailem zeskanowaną kopię strony zdjęcia w swoim paszporcie jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan, abyśmy sprawdzili pisownię Pani/ Pana imienia.
Adres e-mail do naszego działu obsługi klientów: [email protected].

 

     

Wybierz dzień, miesiąc i rok urodzenia. Powinno się to zgadzać z datą urodzenia widniejącą w paszporcie.

 

     

Należy wybrać kraj, którego obywatelem Pani/Pan jest.

 

     

Należy wybrać kraj wystawienia paszportu.

 

     

Otwórz paszport i wskaż datę jego wydania.

 

     

Otwórz paszport i wybierz datę jego wygaśnięcia.

 

     

Numer Pani/ Pana paszportu jest zapisany w górnym prawym rogu strony ze zdjęciem Pani/ Pana paszportu. Numer swojego paszportu można sprawdzić w lewym, dolnym rogu na tej samej stronie. Liczby będą się zgadzać.

Uwaga:
• Kod kraju w Pani/ Pana paszporcie NIE stanowi części numeru Pana/Pani paszportu
• Należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy literami I i liczbą 1, literą O a liczbą 0
• Numery niektórych paszportów obejmują tylko liczby, natomiast inne obejmują kombinację
• Numer Pani/ Pana paszportu składa się z 7 do 11 znaków.

 

 

 

 

Pana/Pani adres w USA


Czy chcesz zaktualizować swój adres w Stanach Zjednoczonych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące komunikacji


     

Należy wpisać kod kraju oraz numer telefonu, w którym można się z Panią/ Panem skontaktować. W przypadku braku numeru telefonu, można podać alternatywny numer telefonu osoby trzeciej należący do punktu kontaktowego (np. członka rodziny, znajomego lub partnera biznesowego).

 

     

Wyślemy dokument ESTA (zezwolenie na wjazd) na ten adres e-mail.

 

     

Ten adres e-mail musi być identyczny z powyższym adresem e-mail. Ma to na celu zapewnienie wysłania przez nas zezwolenia na wjazd na poprawny adres e-mail.

 

 

 


Przetwarzanie, prosimy poczekać...