We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

   ZABEZPEČENÁ ŽIADOSŤ

0 of 4

Step 0
Test spôsobilosti

ONLINE ŽIADOSŤ O ESTA


Elektronický systém cestovných povolení (ESTA) je na online portálu, ktorý umožňuje cestujúcim požiadať o povolenie v rámci Programu bezvízového styku. Každý, kto má v úmysle cestovať do USA letecky alebo po mori, musí získať cestovné povolenie pred odchodom.

Tieto webové stránky vás prevedú procesom odoslanie žiadosti ESTA, odpovedajú na všetky otázky a poskytnú všetky potrebné informácie. Naša profesionálna firma preskúma a predloží žiadosť ESTA vaším menom. Naše služby sú k dispozícii len online a zahŕňajú štyri jednoduché kroky.

Bezvízový program je dostupný len pre občanov 41 účastníckych krajín. Pre získanie povolenia na cestovanie je potrebné podať žiadosť ESTA. Musíte mať biometrický pas s mikročipom a príslušným symbolom na obale. Program bezvízového styku možno použiť len u návštev do 90 dní a vaša návšteva musí byť za účelom turistiky, obchodu, tranzitu, zdravotníctvo alebo účasť na neakreditovanom študijnom programe. Ak je vaša žiadosť zamietnutá, nebude účtovaný autorizačný poplatok ESTA.

Cestujúcim sa odporúča požiadať o ESTA pred vykonaním rezervácie hoteli alebo leteniek pre prípad, že bude potrebné klasické vízum. Po schválení môže byť vaša žiadosť ESTA aktualizovaná s vašimi finálnymi podrobnosti o itinerári pred odchodom.

Schválené povolenie ESTA je zvyčajne odoslané späť počas 24 hodín a potom je platné po dobu dvoch rokov. Môže byť použité pre opakované cesty do USA, ak vaše osobné údaje a údaje z pasu zostanú nezmenené. Svoje povolenie ESTA dostanete e-mailom vo formáte PDF, a bude vyzerať jsko v nižšie uvedenom príklade.


Esta Application example