We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

   SÄKER ANSÖKAN


Online immigration

Visa Waiver Program


Medborgare i vissa nationer får besöka USA utan visum tack vare Visa Waiver Program (VWP), en kortsiktig reselagstiftning i USA. Detta program är tillgängligt för resor till USA för affärer, nöje, transport och kortsiktiga (icke-kredit) studieprogram för vistelser upp till 90 dagar.
   Säker Ansökan
   24/7 kundservice
   Flerspråkig support
   Krypterad dataöverföring

 

VWP-kvalifikationer


   Turism

   Företag

   Genomresa

   Korttidsstudier

   Står upp till 90 dagar

Ansök om ESTA 

VWP-krav


Vem är berättigad till Visa Waiver-programmets ESTA-resetillstånd?

   De som har för avsikt att besöka USA i högst 90 dagar.

   De som reser för turism, affärer, transit eller kortsiktiga studier.

   De som har ett aktuellt biometriskt pass utfärdat av ett land som deltar i Visa Waiver-programmet.

   De som har en retur- eller vidarebiljett som har godkänts av VWP-operatören.

   De som har ett giltigt ESTA-resetillstånd.

 

Väl landat:

Du välkomnas av en amerikansk tull- och gränsskyddstjänsteman när du anländer till din inresehamn.

Du måste avsäga dig din rätt att ifrågasätta, protestera eller granska den amerikanska tull- och gränsskyddstjänstemannens dom (detta inkluderar alla val att utvisa dig från USA på grundval av en VWP-ansökan).

Du måste avsäga dig rätten att överklaga eller överklaga alla borttagningsbeslut som utfärdats av USA baserat på ansökningar till Visa Waiver-programmet.

Vid tidpunkten för din landstigning i USA måste du tillhandahålla nödvändiga biometriska uppgifter (fingeravtryck eller bilder).

Du måste ha följt alla krav på Visa Waiver Program under tidigare antagningar till USA.

 

 

Visa Waiver Program utsedda länder

Andorra
Australia
Austria
Belgium
Brunei
Chile
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Polen
Portugal
Republic of Malta
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom